На цьому сайті є онлайн-розв’язувачі ІДЗ з деяких предметів. Усі задачи, представлені тут, можна розв’язувати безпосередньо на сайті, без застосування математичного пакету MATLAB.

Лінійне програмування

Динамічне програмування

Цілочисельне лінійне програмування

Математична статистика

Опір матеріалів

Теорія графів